Od 1.02.2016, nastąpiła zmiana dostawcy Serwisu Informacji Prawnej.
Nowym dostawcą jest Wydawnictwo C.H.Beck, producent systemu Legalis.

Nowy serwis jest dostępny pod adresem: https://prawo-zrodla.umk.pl.